Joules to Electron-volts conversion

Joules (J) to Electron-volts (eV) energy conversion calculator and how to convert.


How to convert Joules to Electron-volts:

One joule is equal to 6.241509 * 1018 electron-volts:

1 J = 6.241509e18 eV = 6.241509 * 1018 eV


Formula:

The energy conversion from J to eV is given by the formula:

The energy in electron-volts E(eV) is equal to the energy in joules E(J) times 6.241509 * 1018

E(eV) = E(J) * 6.241509 * 1018


Joules to eV conversion table

Energy (J) Energy (eV)
1 J 6.241509 ⋅ 1018 eV
2 J 1.248302 ⋅ 1019 eV
3 J 1.872453 ⋅ 1019 eV
4 J 2.496604 ⋅ 1019 eV
5 J 3.120755 ⋅ 1019 eV
6 J 3.744906 ⋅ 1019 eV
7 J 4.369057 ⋅ 1019 eV
8 J 4.993207 ⋅ 1019 eV
9 J 5.617358 ⋅ 1019 eV
10 J 6.241509 ⋅ 1019 eV
20 J 1.248302 ⋅ 1020 eV
30 J 1.872453 ⋅ 1020 eV
40 J 2.496604 ⋅ 1020 eV
50 J 3.120755 ⋅ 1020 eV
60 J 3.744906 ⋅ 1020 eV
70 J 4.369057 ⋅ 1020 eV
80 J 4.993207 ⋅ 1020 eV
90 J 5.617358 ⋅ 1020 eV
100 J 6.241509 ⋅ 1020 eV
200 J 1.248302 ⋅ 1021 eV
300 J 1.872453 ⋅ 1021 eV
400 J 2.496604 ⋅ 1021 eV
500 J 3.120755 ⋅ 1021 eV
600 J 3.744906 ⋅ 1021 eV
700 J 4.369057 ⋅ 1021 eV
800 J 4.993207 ⋅ 1021 eV
900 J 5.617358 ⋅ 1021 eV
1000 J 6.241509 ⋅ 1021 eV

Give Us Your Feedback