Ounces to Grams conversion

Ounces (oz) to Grams (g) conversion calculator and how to convert.


How to convert Ounces to Grams:

1 ounce is equal to 28.34952 grams.

1 oz = 28.34952 g

The massmin grams (g) is equal to the mass m in ounces (oz) times 28.34952.


Formula:

m(g) = m(oz) * 28.34952


Ounces to Grams conversion table

Ounces (oz) Grams (g) Kilograms+Grams (kg+g)
0 oz 0 g 0 kg 0 g
0.1 oz 2.835 g0 kg 2.835 g
1 oz 28.35 g0 kg 28.35 g
2 oz 56.70 g0 kg 56.70 g
3 oz 85.05 g0 kg 85.05 g
4 oz 113.40 g0 kg 113.40 g
5 oz 141.75 g0 kg 141.75 g
6 oz 170.10 g0 kg 170.10 g
7 oz 198.45 g0 kg 198.45 g
8 oz 226.80 g0 kg 226.80 g
9 oz 255.15 g0 kg 255.15 g
10 oz 283.50 g0 kg 283.50 g
20 oz 566.99 g0 kg 566.99 g
30 oz 850.49 g0 kg 850.49 g
40 oz 1133.98 g1 kg 133.98 g
50 oz 1417.48 g1 kg 417.48 g
60 oz 1700.97 g1 kg 700.97 g
70 oz 1984.47 g1 kg 984.47 g
80 oz 2267.96 g2 kg 267.96 g
90 oz 2551.46 g2 kg 551.46 g
100 oz 2834.95 g2 kg 834.95 g
1000 oz 28349.52 g28 kg 349.52 g

Give Us Your Feedback